Резултати поправен колоквиум - Социологија на туризмот