Резултати од ПРВ КОЛКВИУМ по предметот ВОВЕД ВО ПРАВО И УСТАВНО ПРАВО