РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ХРАНА И КУЛТУРА - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - НОЕМВРИСКА СЕСИЈА 2017