Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 17.11.2017