Резултати Испит и Прв колок проф. Лидија Симонческа