Резултати од Ноемвриска сесија 2017 - Проф.д-р Мирјана Секуловска