Соопштение за Испит - Финансиска контрола и ревизија - Проф д-р Пеце Николовски

Испитот Финансиска контрола и ревизија се одложува за 24.11.2017 година во 09 часот.

Предметен професор

Проф д-р Пеце Николовски

п.с Објави го денес