Презакажување на испити Проф. Васко Цуцулески

Сите испити кај Проф. Васко Цуцулески се одлозуваат за петок 17.11.2017 во 12:00 часот.