Резултати ПРВ колоквиум Познавање на стоки со наука за исхрана