Резултати од ПРВи колоквиуми кај проф. Д-р Ристо Речкоски