ИЗВЕСТУВАЊЕ - КОЛОКВИУМ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК

КОЛОКВИУМ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК

А1   А2   А3

 

СРЕДА 22.11.2017 во  9.00 ч.

 

Проф. Д-р Ирина Петровска