Дополнителен Конкурс за запишување на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2017/2018 година за четврт уписен рок