Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии - одржан на 02.11.2017

На следниот линк се Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии - одржан на 02.11.2017