Прв колоквиум по предметот Одржлив развој на туризмот