Повик за пракса за студенти на додипломски и постдипломски студии