Соопштение - БФК прва година

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА БФК ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ ИМААТ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА ОД ВТОР СЕМЕСТАР КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗЛАТЕ ДИМОВСКИ СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ОД 11 ЧАСОТ.