СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК СО ПОЧЕТОК ВО 08:30 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски