Известување - Англиски Јазик

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК СРЕДА,02.11.2017. НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОПУШТЕНИТЕ ПРЕДАВАЊА - НОЕМВРИ ВО ДОГОВОР СО СТУДЕНТИТЕ

Контакт – консултации

irina.petrovska@yahoo.com

 

 

Од предметниот професор

Проф. Д-р Ирина Петровска