СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ДЕКА ВОВЕДНИТЕ ПРЕДАВАЊА СЕ ЗАКАЖУВААТ НА ДЕН29.09.2017 - ПЕТОК ВО 08:00 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски