Резултати од Септемвриска сесија 2017 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска