Резултати од испитот по предметот Современи технологии и медиуми на промоција одржан на 05.09.2015