Резултати од писмениот испит и вториот колоквиум по предметот Актуарство одржан на 05.09.2017

Во прилог се резултатите од писмениот испит и вториот колоквиум по предметот Актуарство одржан на 05.09.2017