Резултати од писмениот испит по предметот Информациски технологии

Во прилог се резултатите од писмениот испит и вториот колоквиум по предметот Информациски системи.