СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ

Им се соопштува на студентите кои ги положиле испитите кај проф. Д-р Сашо Коруновски во јунската испитна сесија 2017 декаОЦЕНКИТЕ ВО ИНДЕКСИ ЌЕ СЕ ВПИШУВААТ НА ДЕН 29.08.2017 – ВТОРНИК. Студентите се обврзани да ги донесат индексите кај асистентот М-р Михаел Ристески истиот ден во периодот од 09:00 – 14:00 часот  

 

Предметен наставник

Проф. Д-р Сашо Коруновски