СООПШТЕНИЕ проф д-р Данијела Милошоска

Испитите кај проф д-р Данијела Милошоска се одложени од 01.09.2017 година и истите ќе се одржат на 04,09,2017 година во 10 часот.