СООПШТЕНИЕ за испити кај Проф. Д-р Ивица Смилковски

Испитите кај Проф. Д-р Ивица Смилковски закажани на ден 29.08.2017 (вторник) во 10 часот, се одложуваат за во 12 часот истиот ден.