Прелиминарни ранг листи - Прв уписен рок - 2017 Година

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Националности

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Нерангирани

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Приватна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Вонредни

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Study program for Customs and Freight - Forwarding - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за царина и шпедиција - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за царина и шпедиција - Националности

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за царина и шпедиција - Приватна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма по царина и шпедиција – Кандидати од самохран родител

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за царина и шпедиција - Вонредни

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за гастрономија - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма по Гастрономија – Кандидати од самохран родител

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Кандидати од самохран родител

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за осигурување - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за осигурување - Вонредни

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за туризам - Државна квота

Прелиминарна ранг листа - Прв уписен рок 2017-Студиска програма за туризам - Вонредни