Уписи на ЧЕТВРТА година на насоките ГИД и ХРМ на новите акредитирани програми

Студентите кои имаат дипломирано на насоките ГИД и Хотелско ресторанска со 180 кредити може да запишат четврта година во академската 2017/2018 година на новите акредитирани програми и да се стекнат со 240 кредити.