Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 20.06.2017 - Велес

Во прилог се резултатите од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на  20.06.2017 - Велес.