РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ И ПРЕДЛОГ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ЈУНСКА СЕСИЈА 2017 - ОХРИД