Резултати од писмените испити кај Проф. д-р Ристо Речкоски, одржани на ден 19.06.2017г.