Резултати од писмениот испит по предметот Современи технологии и медиуми на промоција - јунска сесија 2017

Во прилог се дадени резултатите од пипсмениот испит по предметот Современи технологии и медиуми на промоција одржан на ден 12.06.2017 година.

Од предметниот професор.