ОДЛОЖУВАЊЕ на испити Проф. Д-р. Васко Речкоски

Испитите по предметите Анализа на ризик, Статистички методи и Стопанска математика ке се одржат на 17.06.2017 (сабота) во 10:00 часот.