Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 12.06.2017

На следниот линк ќе ги најдете резултатите од писмениот испит по предметот Актуарство. Можен увид во писмените на 15.06.2017 од 10:00 до 10:30.

Од предметниот наставник.