Крајни резултати од колоквиумите по предметот Актуарство - 2017

Во продолжение може да ги видите резултатите од колоквиумите по предметот Актуарство - летен семестар 2017.