Резултати од испитот по предметот Информациски технологии - Јунски испитен рок 2017

На линкот во продолжение се дадени Резултатите од испитот по предметот Информациски технологии одржан на 12.06.2017.