РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА кај ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ - ЈУНИ 2017 - ОХРИД