Одложување на испити кај проф. Д-р Деса Косаркоска

Сите испити кај проф. Д-р Деса Косаркоска закажани на ден 16.06.2017 год. се одложуваат за на ден 20.06.2017 год. (вторник) во 10 часот.