Прелиминарнa листa - Проф.д-р Пере Аслимоски - Безбедност во туризмот