Прелиминарнa листa - Проф.д-р Пере Аслимоски - Социјална патологија