РЕЗУЛТАТИ ОД II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЦАРИНСКA ТАРИФА НА НАСОКАТА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА-ОХРИД 2016/2017 ГОДИНА