РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА - кај Проф. Сашо Коруновски - МАЈ 2017 - ОХРИД