Известување за внесување оцени - Проф.д-р Пере Аслимоски

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017  слушале предмети кај ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ и кои преку колоквиуми положиле, внесувањето на оцени ќе се одржи во следните термини:

  • Безбедност во туризмот - Среда (07.06.2017) , 11:00 – 12:00 часот
  • Социјална патологија и Социологија на исхрана - Среда (07.06.2017) , 12:00 – 13:00 часот.

 

Предметен професор:                                                               

  Проф.д- р Пере Аслимоски