Известување за студентите кои слушаат предмети кај Проф.д-р Пере Аслимоски

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017  слушаат предмети кај ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  за следните активности:

  • Сите студенти кои оствариле некоја активност (презентација, есеј или семинарска работа) да ја испратат кај Елена Ќосеска (elena_koseska@live.com) најдоцна до Петок (02.06.2017) заради евидентирање на крајните оцени

 

  • За студентите кои слушале Социологија на исхрана во Четврток (01.06.2017) во 13:00 часот се закажува термин за усмена презентација
     
  • за сите останати забелешки обратете се кај Елена Ќосеска