Поправен колоквиум - Социјална патологија и Социологија на исхрана