СООПШТЕНИЕ - Испити Проф. д-р Васко Речкоски

Испитите во јунска испитна сесија кај проф. д-р Васко Речкоски се одложуваат од 14.06.2017 година, ќе се одржат на 16.06.2017 година во 10 часот.