ИЗВЕСТУВАЊЕ - Испити кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

Сите испити кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска се презакажуваат од 08.06.2017 четврток за 12.06.2017 понеделник во 10:00 часот.