СООПШТЕНИЕ - Испити кај проф д-р Данијела Милошоска

Сите испити кај проф д-р Данијела Милошоска ќе се одржат на 09.06.2017 година во 10 часот.