РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2017 - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - Проф. Коруновски