СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА НАСОКИТЕ ТУРИЗАМ; ХРМ; ГИД

Соопштение за задолжителна практична работа

 

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека практичната работа е задолжителна активност од вашето студирање и е услов за заверка на семестар.

Доколку не се јавите во согласност со вашиот распоред нема да можете да извршите евиденција на семестарот.

 

Со почит,

 

Проф. д-р. Иванка Нестороска, раководител на студиската програма туризам

Проф.д-р. Симона Мартиноска, раководител на студиските програми ХРМ и ГИД